Phần mềm
ERP cho Giáo dục

Hệ thống phần mềm ERP dành riêng cho các trung tâm giáo dục và đào tạo. Giúp bạn dễ dàng quản lý học viên, giáo viên, kế hoạch tuyển sinh và hơn thế nữa!

ĐĂNG KÍ DÙNG THỬ

Dưới đây là bảng giá tham khảo cho hệ thống EDUTO ERP, để có được những chi phí hợp lý hơn, vui lòng liên hệ đội sales của EDUTO tại https://m.me/eduto-support

Công ty từ 1 đến 10
nhân viên

Thanh toán mỗi tháng

< 100 học viên mỗi tháng

Đăng kí ngay

1.199k

Mỗi tháng

Từ 1 đến 10 người dùng

Không giới hạn băng thông

Support vấn đề trong ngày

Tên miền quản lý miễn phí

Thanh toán mỗi tháng 1 lần

Thanh toán 2 năm một

< 100 học viên 

Đăng kí ngay

499k

Mỗi tháng

Từ 1 đến 10 người dùng

Không giới hạn server

Support vấn đề trong ngày

Tên miền quản lý miễn phí

Thanh toán 12 tháng 1 lần

Thanh toán 6 tháng một

< 100 học viên 

Đăng kí ngay

799k

Mỗi tháng

HOT

Từ 1 đến 10 người dùng

Không giới hạn băng thông

Support vấn đề trong ngày

Tên miền quản lý miễn phí

Thanh toán 6 tháng 1 lần

Dưới đây là bảng giá tham khảo cho hệ thống EDUTO ERP, để có được những chi phí hợp lý hơn, vui lòng liên hệ đội sales của EDUTO tại https://m.me/eduto-support

Công ty từ 10 đến 30
nhân viên

Thanh toán mỗi tháng

Giới hạn < 300 học viên mỗi tháng 

Đăng kí ngay

1.499k

Mỗi tháng

Giới hạn 30 người dùng

Không giới hạn server

Support vấn đề trong ngày

Tên miền quản lý miễn phí

Thanh toán mỗi tháng 1 lần

Thanh toán 2 năm một

Giới hạn < 300 học viên mỗi tháng

Đăng kí ngay

799k

Mỗi tháng

Giới hạn 30 người dùng

Không giới hạn server

Support vấn đề trong ngày

Tên miền quản lý miễn phí

Thanh toán 12 tháng 1 lần

Thanh toán 6 tháng một

Giới hạn < 300 học viên mỗi tháng 

Đăng kí ngay

999k

Mỗi tháng

HOT

Giới hạn 30 người dùng

Không giới hạn server

Support vấn đề trong ngày

Tên miền quản lý miễn phí

Thanh toán 6 tháng 1 lần

Dưới đây là bảng giá tham khảo cho hệ thống EDUTO ERP, để có được những chi phí hợp lý hơn, vui lòng liên hệ đội sales của EDUTO tại https://m.me/eduto-support

Công ty từ 30 đến 50 
nhân viên

Thanh toán mỗi tháng

500 học viên mỗi tháng

Đăng kí ngay

1.999k

Mỗi tháng

Tối đa 50 người dùng

Không giới hạn server

Support vấn đề trong ngày

Tên miền quản lý miễn phí

Thanh toán mỗi tháng 1 lần

Thanh toán 2 năm một

500 học viên mỗi tháng

Đăng kí ngay

999k

Mỗi tháng

Tối đa 50 người dùng

Không giới hạn server

Support vấn đề trong ngày

Tên miền quản lý miễn phí

Thanh toán 12 tháng 1 lần

Thanh toán 6 tháng một

500 học viên mỗi tháng

Đăng kí ngay

1199k

Mỗi tháng

HOT

Tối đa 50 người dùng

Không giới hạn server

Support vấn đề trong ngày

Tên miền quản lý miễn phí

Thanh toán 6 tháng 1 lần

Dưới đây là bảng giá tham khảo cho hệ thống EDUTO ERP, để có được những chi phí hợp lý hơn, vui lòng liên hệ đội sales của EDUTO tại https://m.me/eduto-support

Công ty
trên 50 nhân viên

Thanh toán mỗi tháng

Không giới hạn học viên

Đăng kí ngay

2.599k

Mỗi tháng

Không giới hạn người dùng

Không giới hạn server

Support vấn đề trong ngày

Tên miền quản lý miễn phí

Thanh toán mỗi tháng 1 lần

Thanh toán 2 năm một

Không giới hạn học viên

Đăng kí ngay

1.699k

Mỗi tháng

Không giới hạn người dùng

Không giới hạn server

Support vấn đề trong ngày

Tên miền quản lý miễn phí

Thanh toán 12 tháng 1 lần

Thanh toán 6 tháng một

Không giới hạn học viên

Đăng kí ngay

1.999k

Mỗi tháng

HOT

Không giới hạn người dùng

Không giới hạn server

Support vấn đề trong ngày

Tên miền quản lý miễn phí

Thanh toán 6 tháng 1 lần

EDUTO - PHẦN MỀM ERP GIÁO DỤC

© 2018 Công ty Cổ phần KEETOOL

Địa chỉ: Tầng 2 - Số 1 Vũ Phạm Hàm - Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline

Mr. Dương: 0965.189.796

Mr. Hiếu: 035.568.3241

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn trong giây lát